REGULAMIN FORUM VRPOLSKA.EU


#1

[size=150]KAŻDORAZOWE, CZYNNE SKORZYSTANIE Z FORUM OZNACZA AKCEPTACJĘ TEGO REGULAMINU.REGULAMIN FORUM[/size]I. Na łamach forum kategorycznie zabrania się:


 1. Umieszczania treści obraźliwych lub oszczerczych względem KOGOKOLWIEK. Dotyczy to w szczególności:
 • wypowiedzi skierowanych do innych użytkowników forum,
 • wypowiedzi skierowanych do osobowości prawnych, grup wyznaniowych, mniejszości rasowych, seksualnych etc.
 • umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się:
  • niewyszukane słownictwo,
  • pornografię,
  • przemoc i treści drastyczne.
 1. Uprawiania i propagowania piractwa, przez co rozumie się m.in.:
 • łamanie praw autorskich lub umożliwianie tego innym, czyli:
 • udostępnianie cracków, seriali, keygenów, loaderów, regkeyów,
 • udostępnianie innego nielegalnego lub nielegalnie uzyskanego oprogramowania,
 • udostępnianie informacji pozwalających użytkować lub w oczywisty sposób zdobyć rzeczy wcześniej wymienione,
 • pytanie o informacje umożliwiające zdobycie/użytkowanie rzeczy wcześniej wymienionych,
 • przypisywanie praw autorskich osobom, którym one nie przysługują
 1. Umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem (nieujętych w punktach 1-3), np. propagowania niedozwolonych substancji/praktyk, rozważania sposobów oszukiwania firm/instytucji.
 2. Umieszczania reklam produktów niezwiązanych z branżą wirtualnej rzeczywistości  Ustalenia powyższe stosują się do treści werbalnych i niewerbalnych (słów, obrazków, filmów, nagrań dźwiękowych etc.) i dotyczą:

  wypowiedzi użytkownika na forum oraz wszelkich pól w profilu pozostawionych do jego dyspozycji (pseudonim, podpis, awatar etc.),

  podawanych przez użytkownika odnośników do innych stron www lub umożliwiania połączenia za pomocą jakiegokolwiek innego protokołu.  II. Użytkownik zobowiązany jest dbać o porządek na forum; w tym celu należy: 3. Unikać zakładania wątków dotyczących tematów wielokrotnie już omówionych i/lub kwestii uznawanych na forum za oczywiste. By tego uniknąć, należy:
 • użyć wyszukiwarki forum. Ilość tematów na forum jest ogromna i istnieje duża szansa, że ktoś zadał już pytanie, które chcesz zadać Ty.
 • poszukać samodzielnie odpowiedzi za pomocą popularnych wyszukiwarek internetowych (Google, Bing).
 • upewnić się, że rozwiązanie problemu nie znajduje się w zasięgu ręki w postaci instrukcji do danego urządzenia/programu.
 • unikać powielania istniejących już wątków. Przed założeniem wątku dotyczącego jakiegoś aktualnego zagadnienia sprawdź na kilku ostatnich stronach w danym dziale, czy topik na ten temat nie został już założony. Wyjątkiem są indywidualne przypadki i problemy, których nie rozwiązuje wcześniej założony temat.
 1. Nie dublować kont - każde zdublowane konto zostanie zbanowane. Jeśli masz problem z kontem zgłoś się do administracji.
 2. Nowe wątki zakładać w odpowiednich działach. Każdy z działów ma opis określający jego tematykę. Jeżeli nie masz pewności, który dział jest najodpowiedniejszy dla Twojego tematu, umieść go tam, gdzie według Ciebie pasuje najlepiej - najwyżej zostanie przeniesiony przez moderatora.
 3. Powstrzymywać się przed umieszczaniem podobnych tematów/postów w kilku miejscach jednocześnie. Takie postępowanie jest postrzegane jako zaśmiecanie forum. Jeżeli wracasz do jakiegoś zagadnienia, dopisz się w swoim poprzednim topiku (w którym była o tym mowa) zamiast zakładać nowy.
 4. Wątki tytułować konkretnie, w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą - czyli nie: “Pomocy!”, “Co się dzieje?”, “Pilne!” etc. Pamiętaj, że nadając topikowi konkretny tytuł, ułatwiasz innym korzystanie z forum i jednocześnie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi.
 5. Nie zamieszczać linków do stron/plików mogących spowodować uszkodzenie bądź zawieszenie komputera/przeglądarki. W ekstremalnych przypadkach takie osoby będą banowane bez ostrzeżenia.
 6. Powstrzymywać się od zamieszczania prywatnej korespondencji (e-maili, logów, PW, etc.) bez zgody rozmówcy.
 7. Unikać zamieszczania w danym wątku kilku swoich postów z rzędu - jeżeli pojawia się potrzeba dopisania czegoś do wysłanego już posta, należy skorzystać z opcji “edytuj” (ikona w danym poście).
 8. Powstrzymywać się od zamieszczania postów nic niewnoszących do dyskusji, np. o treści “lol”, “zgadzam się w pełni z przedmówcą”, oraz postów będących wyłącznie powtórzeniem informacji podanych już w wątku przez innego uczestnika forum. Niedozwolone jest umieszczanie postów o treści “Było!”, “Szukaj!” bez podania pytającemu dokładniejszych wskazówek (np. linka do tematu, w którym dane zagadnienie było omawiane, lub haseł pomocnych przy korzystaniu z wyszukiwarki forum/internetowej).
 9. Nie cytować całych wypowiedzi, jeśli nie jest to konieczne, jedynie fragmenty do których się odnosi. Tyczy się to szczególny długich wypowiedzi. Jeśli użytkownik chce odnieść się do całego postu lub zwrócić do konkretnej osoby powinien:
 • zacytować pierwsze zdanie zdanie wypowiedzi i zakończyć je wielokropkiem (…)
 • zwrócić się do osoby poprzez zastosowanie znaku @, np. @nazwa_użytkownika lub @up jeśli odnosi się do poprzedniego wpisu
 1. Pełnowymiarowe obrazki osadzać za pomocą tagów </s> [spoil][/spoil] <e>

III. Kary i ograniczenia


 1. Posty i wątki niezgodne z regulaminem będą przenoszone do kosza lub ich treść będzie modyfikowana przez moderatorów.
 2. Awatary, podpisy i inne pola pozostawione do dyspozycji użytkownika również mogą być modyfikowane, usuwane a niekiedy blokowane, jeżeli będą zawierać niedozwolone treści.
 3. Użytkownicy nagminnie łamiący regulamin i ignorujący upomnienia moderatorów powinni liczyć się z zablokowaniem dostępu do forum. Także jednorazowe przewinienia uznane przez któregoś z administratorów/moderatorów za ciężkie mogą zaowocować tym samym bez uprzedniego upomnienia.
 4. Zablokowanie dostępu do forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:
 • czasowy określony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas określony przez moderatora w momencie zablokowania. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane.
 • czasowy nieokreślony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany. :slight_smile:
 • permanentny - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy forum.

  Niezależnie od czasu trwania bana, a stosownie do przewinień użytkownika i możliwości technicznych, konto może być zablokowane:
 • imiennie - użytkownik nie będzie mógł zalogować się ze swoim nickiem, ale będzie mógł przeglądać forum lub założyć nowe konto.

  ( poprzez IP komputera (a w skrajnych wypadkach całej podsieci) - użytkownik w ogóle nie będzie mógł się połączyć z forum z danego IP.

  Stosownie do charakteru bana i przewinienia użytkownika zbanowany (na czas nieokreślony) będzie mógł założyć nowe konto i nie będzie szykanowany, jeżeli wykaże poprawę. Każde jego nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną.

  Zwykłe przewinienia (o ile administracja nie zdecyduje inaczej) będą punktowane według tzw. ‘punktacji systemu ostrzeżeń’.  IV. W sytuacjach nie uwzględnionych w powyższym regulaminie należy kierować się zdrowym rozsądkiem i logiką. Należy pamiętać, że administratorzy i moderatorzy mają na celu trzymanie porządku na forum w oparciu o wspólne dobro, a nie karanie użytkowników za literówki w postach :wink:

#2

[size=150]Aktualizacja regulaminu: 13.01.2016[/size]

Wprowadzenie do życia pierwszej wersji.


#3

[size=150]Aktualizacja regulaminu: 22.02.2016[/size]Dodano podpunkt 10 oraz 11 do punktu II regulaminu. Drobne poprawki stylistyczne.